Bier termen

Bier termenABV

Deze afkorting komt van het Engels “Alcohol By Volume”. De correcte notatie in België bij wet vastgelegd is “alc. X,x% vol”. Het geeft aan hoeveel procent van het volume van de totale vloeistof (het bier dus) in feite alcohol is. Dus een bier met alc. 5,0% vol bevat per liter 5cl alcohol.

Soms kom je ook “ABW” tegen wanneer men het heeft over het alcoholgehalte van bier. Een eenvoudige omrekening geeft je dan aan hoeveel “ABV” het bier heeft:

8 gewichtsprocenten (ABW) = 10 volumeprocenten (ABV)

Wanneer je dus “ABV” wil omrekenen naar “ABW” deel dan het “ABV” door 1,25

10 (ABV) : 1,25 = 8 (ABW)


ABW

Deze afkorting komt van het Engels “Alcohol By Weight”. Dit geeft aan hoeveel procent van het totale gewicht van de vloeistof in feite alcohol is.

Wanneer we over bier, dus vloeistof, praten is het makkelijker te rekenen in volumepercentages dan in gewichtspercentages. Toch kan je hier en daar in andere landen deze notatie tegenkomen.

Wil je dan weten hoeveel “ABV” het bier heeft, dan kan je onderstaande berekening maken:

10 volumeprocenten (ABV) = 8 gewichtsprocenten (ABW)

Wanneer je dus “ABW” wil omrekenen naar “ABV” vermenigvuldig dan het “ABW” met 1,25

8 (ABW) x 1,25 = 10 (ABV)


EBU / IBU

“EBU” staat voor “European Bitterness Units”, en betekent nagenoeg hetzelfde als “IBU” wat staat voor “International Bitterness Units”. Beide geven aan hoe bitter het bier is. Deze bitterheid is bepaald door het aantal mg alfazuren per liter bier. Bij “EBU” en “IBU” is de berekening – die we hier toch maar even achterwege laten – licht verschillend. Meestal ligt de “EBU”-waarde iets lager dan de “IBU”-waarde. Meer en meer worden beide waarden gewoon hetzelfde gehouden.

Een waarde beneden 5 zal je niet vaak tegenkomen. Dit wil immers zeggen dat het bier totaal niet bitter is. Tussen 5 en 20 mag je spreken dat er wel een bittertje in het bier zit. Licht bitter ligt tussen 20 en 30. Een bitter bier heeft een “EBU” van 30 tot 45. Een bier boven de 45 mogen we al sterk bitter noemen. Boven de 65-70 is het een zeer bitter bier, waarvan je haar rechtop komt staan.


EBC

Elk bier heeft zijn kleur, gaande van licht geel tot zwart… Deze kleuren worden ook onderverdeeld in een schaal, EBC’s genaamd. “EBC” betekent “European Brewery Convention. “EBC” wordt veelal gebruikt in Europa. In de Verenigde Staten wordt eveneens een schaal gebruikt, de “SRM”-schaal. Een “EBC” stemt overeen met 1 ml jodium in 100 ml water. Hieronder een omschrijving van de EBC intervallen:

6-9 – bleek / lichtblond

9-12 – blond / geel

12-20 – goud

20-30 – amber

30-45 – koper

45-75 – donker koper / bruin

75-120 – zeer donkerbruin (doorschijnend)

120 en meer – zwart (niet doorschijnend)


Stamwortgehalte

Aan de hand van het stamwortgehalte kan vrij nauwkeurig aangegeven worden hoeveel alcohol een bier uiteindelijk zal bevatten. Deze waarde geeft de hoeveelheid vaste stoffen aan die we aantreffen voor de vergisting.

Het stamwortgehalte wordt uitgedrukt in graden Plato, en dient om de accijns te berekenen die op bier moet betaald worden. In de Europese Unie wordt momenteel het stamwortgehalte (of de Original Gravity) gemeten bij een temperatuur van 20°C. Het meten kan met een hydrometer, een refractometer of een pyknometer.

Soms zie je op een etiket een categorie staan van het bier (Cat.). Deze aanduiding geeft aan tot welke groep het bier behoort en hoeveel graden Plato een bier heeft:

Cat. S : 15,5 °P en hoger (speciale bieren)

Cat. I : 11-13,5 °P (pils)

Cat. II : 7-9,5 °P

Cat. III : 1-4 °P (tafelbier)


Dry Hopping

“Dry Hopping” ofwel “drooghoppen” is eigenlijk een brouwproces dat meer en meer wordt toegepast om aan het gebrouwen bier een extra smaak of aroma te geven. Hiertoe wordt er na het brouwproces, tijdens het lageren aan het bier hop toegevoegd. Deze hop gaat dan nog extra aromatische olie vrijgeven aan het bier, waardoor het bier een eigen karakter krijgt.